AKTUALITY

Společnost VKM pokračuje v rekonstrukci ČS Mělnická Vrutice

9.8.2021

image

Čerpací stanice Mělnická Vrutice je jedním ze zásadních vodárenských objektů ve vodohospodářské infrastruktuře VKM. Tento významný objekt, vybudovaný na přelomu 60. a 70. let minulého století, nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Ta zajistí spolehlivý, hospodárnější a bezporuchový provoz v bezobslužném automatickém režimu i pro příštích několik desetiletí.

Mohutná čerpadla, která tvoří hlavní část tohoto objektu, dokážou přečerpat až 300 l/s vody, s výtlakem až do výšky 90 m vodního sloupce.

První etapa rekonstrukce, která byla zahájena na podzim roku 2019, spočívala v obměně části čerpací techniky a trubních rozvodů. Rekonstrukce byla provedena i na trafostanici s rozvodnou vysokého a nízkého napětí a řídícího systému.

Druhá etapa, zahájena v květnu letošního roku, zahrnuje výměnu zbývající čerpací techniky, příslušných trubních systémů a transformátoru. Rovněž v objektu čerpací stanice dojde na výměnu výtlačného potrubí do vodojemu Hostín, včetně osazení průtokoměru. Dokončení druhé etapy je plánováno na 2. čtvrtletí roku 2022.

Veškeré práce na rekonstrukci, které probíhají za plného provozu, musejí být zajištěny a koordinovány tak, aby nebyly ohroženy ani omezeny dodávky pitné vody pro více než 250 000 odběratelů. To je i jeden z důvodů, proč byla rekonstrukce tak důležitého objektu rozdělena na dílčí etapy. Cena rekonstrukce čerpací stanice, zahrnující I. a II. etapu, je na základě uzavřených smluv o dílo se zhotovitelem 53,8 mil. Kč bez DPH.

logo VKM