O NÁS

Aktuality

Rekonstrukce ČOV Mělník

29.4.2021

image

Společnost VKM v říjnu 2020 zahájila rekonstrukci své významné čistírny odpadních vod v rámci spravované vodohospodářské soustavy – ČOV Mělník

číst celou aktualitu ...
Pstruzi hlídají kvalitu pitné vody

27.4.2021

image

Kvalitu pitné vody z jímacího území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí kontrolují hydrogeologové, pracovníci provozu, dispečeři centrálního dispečinku, akreditovaná laboratoř pitných vod a na závěr i hejno pstruhů!

číst celou aktualitu ...
Razící štít Ludmila úspěšně pokračuje na obnově vodovodu pod korytem Labe

19.4.2021

image

Ojedinělá obnova části přívodního řadu pro více než 200 000 obyvatel Středočeského kraje úspěšně pokračuje. Stavbu si včera přišli poprvé prohlédnout starostové měst a obcí sdružených ve Svazku měst a obcí VKM, kteří přijali pozvání svého předsedy Mgr. Martina Kupky.

číst celou aktualitu ...
Jak si vede Ludmila v Obříství?

17.3.2021

image

Mnozí z Vás, obyvatel regionu v okresech Kladno a Mělník, možná již zaznamenali informaci o unikátní technologii, s jejíž pomocí se bude provádět ražba dvouramenného vodovodního přivaděče pod korytem řeky Labe. Tento přivaděč je páteřním propojením v systému zásobení pitnou vodou pro zhruba 200 tisíc obyvatel na Kladensku a Mělnicku.

číst celou aktualitu ...
Jak dlouho může dobře sloužit ocelový vodovod? 100 let.

4.3.2021

image

Společnost VKM v rámci plánované činnosti provádí obnovu vodovodů, které již po letech používání dosluhují, a pro zajištění stabilních dodávek pitné vody odběratelům je nutné je nahradit novým potrubím. Při rozhodování o tom, který z vodovodních řadů bude nahrazen, není primárním kritériem stáří, ale zejména technický stav původního potrubí.

číst celou aktualitu ...
Inovace ve tvaru písmene „C“

22.2.2021

image

Společnost VKM si uvědomuje, že moderní pojetí správy vodárenské infrastruktury vyžaduje využití inovativních technologií. Hledání příležitostí k využití nových metod posouvá obnovu vodovodního potrubí na vyšší kvalitativní úroveň.

číst celou aktualitu ...
logo VKM