O NÁS

Aktuality

Tisková zpráva - Vodárny žádají občany o spolupráci

17.6.2021

image

Tropické teploty v kombinaci se změnami chování spotřebitelů způsobují problémy na vodovodní síti. Vodárny žádají občany o spolupráci.

číst celou aktualitu ...
Zpráva o kvalitě vody (SOVAK ČR)

20.5.2021

image

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

číst celou aktualitu ...
Rekonstrukce ČOV Mělník

29.4.2021

image

Společnost VKM v říjnu 2020 zahájila rekonstrukci své významné čistírny odpadních vod v rámci spravované vodohospodářské soustavy – ČOV Mělník

číst celou aktualitu ...
Pstruzi hlídají kvalitu pitné vody

27.4.2021

image

Kvalitu pitné vody z jímacího území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí kontrolují hydrogeologové, pracovníci provozu, dispečeři centrálního dispečinku, akreditovaná laboratoř pitných vod a na závěr i hejno pstruhů!

číst celou aktualitu ...
Razící štít Ludmila úspěšně pokračuje na obnově vodovodu pod korytem Labe

19.4.2021

image

Ojedinělá obnova části přívodního řadu pro více než 200 000 obyvatel Středočeského kraje úspěšně pokračuje. Stavbu si včera přišli poprvé prohlédnout starostové měst a obcí sdružených ve Svazku měst a obcí VKM, kteří přijali pozvání svého předsedy Mgr. Martina Kupky.

číst celou aktualitu ...
Jak si vede Ludmila v Obříství?

17.3.2021

image

Mnozí z Vás, obyvatel regionu v okresech Kladno a Mělník, možná již zaznamenali informaci o unikátní technologii, s jejíž pomocí se bude provádět ražba dvouramenného vodovodního přivaděče pod korytem řeky Labe. Tento přivaděč je páteřním propojením v systému zásobení pitnou vodou pro zhruba 200 tisíc obyvatel na Kladensku a Mělnicku.

číst celou aktualitu ...
logo VKM