KONTAKTNÍ OSOBY

sekretářka
Silvie Jágrová +420 312 812 200
sekretariat@vkm.cz

ředitel společnosti
Ing. Petr Schönfeld +420 312 812 156
petr.schonfeld@vkm.cz
ekonomický náměstek
Ing. Oldřich Večeřa +420 312 812 113
oldrich.vecera@vkm.cz
pověřený pracovník útvaru VH rozvoje a kontroly
Bc. Miroslav Paluka +420 312 812 137
miroslav.paluka@vkm.cz
manažer útvaru investic
Ing. Miloš Procházka +420 312 812 248
milos.prochazka@vkm.cz
vedoucí majetkoprávního oddělení
Dana Přibylová +420 312 812 172
dana.pribylova@vkm.cz
vedoucí ekonomicko - správního oddělení
Ing. Adéla Kedroňová +420 312 812 114
adela.kedronova@vkm.cz
technik investiční výstavby
Aleš Beran +420 312 812 243
ales.beran@vkm.cz
technik útvaru majetku
Ing. Radek Popovič +420 312 812 211
radek.popovic@vkm.cz
vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek
Pavel Ješátko +420 312 812 242
pavel.jesatko@vkm.cz
technik útvaru majetku
Martin Brož +420 312 812 145
martin.broz@vkm.cz
technik útvaru investic
Magda Kubicová +420 312 812 255
magda.kubicova@vkm.cz
útvar majetku - správce GIS
Jana Vašáková +420 312 812 127
jana.vasakova@vkm.cz
manažer ekonomického útvaru
Ing. Iveta Podroužková +420 312 812 215
iveta.podrouzkova@vkm.cz
finanční účetní
Pavlína Kuzmová +420 312 812 159
pavlina.kuzmova@vkm.cz
specialista ekonomického útvaru
Vladimír Basl +420 312 812 144
vladimir.basl@vkm.cz

RYCHLÝ KONTAKT

logo VKM