INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

Postup investiční výstavby VKM

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

Dokumentace skutečného provedení staveb

Podmínky pro geodetická zaměření skutečného provedení staveb

Protokol předání dat do GIS

Zadávací list VKM

Technické standardy 2017

logo VKM