O NÁS

Aktuality

PORTÁL VYJADŘOVÁNÍ A OBJEDNÁVEK

27.12.2021

image

Žádosti o různé typy vyjádření je nyní nutné podávat jen prostřednictvím on – line formulářů na adrese: https://www.svas.cz/…-objednavek/

číst celou aktualitu ...
Cena vody pro rok 2022

1.12.2021

image

Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022 je 115 korun a 39 haléřů včetně DPH za 1 m3 (1.000 litrů) dodané pitné vody a odvedení a vyčištění vod odpadních.

číst celou aktualitu ...
Sanace kanalizační stoky v Kladně – Vrapice

14.10.2021

image

V červenci letošního roku byla zahájena technicky velmi náročná sanace betonového kanalizačního potrubí, jímž jsou odváděny odpadní vody z celého Kladna do čistírny odpadních vod Kladno – Vrapice.

číst celou aktualitu ...
Společnost VKM pokračuje v rekonstrukci ČS Mělnická Vrutice

9.8.2021

image

Čerpací stanice Mělnická Vrutice je jedním ze zásadních vodárenských objektů ve vodohospodářské infrastruktuře VKM. Tento významný objekt, vybudovaný na přelomu 60. a 70. let minulého století, nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Ta zajistí spolehlivý, hospodárnější a bezporuchový provoz v bezobslužném automatickém režimu i pro příštích několik desetiletí.

číst celou aktualitu ...
Tisková zpráva - Vodárny žádají občany o spolupráci

17.6.2021

image

Tropické teploty v kombinaci se změnami chování spotřebitelů způsobují problémy na vodovodní síti. Vodárny žádají občany o spolupráci.

číst celou aktualitu ...
Zpráva o kvalitě vody (SOVAK ČR)

20.5.2021

image

Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

číst celou aktualitu ...
logo VKM