AKTUALITY

Cena vody pro rok 2022

1.12.2021

image

Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022 je 115 korun a 39 haléřů včetně DPH za 1 m3 (1.000 litrů) dodané pitné vody a odvedení a vyčištění vod odpadních.

Cena vody pro rok 2022

Cena vodného a stočného v regionu působnosti Vodáren Kladno – Mělník, a.s. se v roce 2022 změní o 6,9 %. Konkrétně se jedná o navýšení o 4,32 Kč za dodávku kubíku pitné vody a o 3,18 Kč za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní.

Hlavním důvodem změny je především nárůst cen vstupů nutných pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod a provozování vodárenské infrastruktury.

Zejména ceny používaných materiálů a ceny energií vykazují meziroční navýšení výrazně více než o 20 %. Taktéž reálné ceny stavebních prací vstupujících do nutné obnovy celé vodohospodářské infrastruktury vysoce překračují oficiální údaje o inflaci a musely být promítnuty do ceny vody.

Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022 je tedy 115 korun a 39 haléřů včetně DPH za 1 m3 (1.000 litrů) dodané pitné vody a odvedení a vyčištění vod odpadních.

Ing. Josef Živnůstek – ředitel společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Bc. Pavel Pobříslo – provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Tiskovou zprávu lze stáhnout zde: "":http://vkm.cz/…c%202021.pdf

logo VKM